Predškolská príprava

Škola sa už blíži míľovými krokmi, preto využite možnosť si precvičiť správne držanie ceruzky, nacvičiť si plynulé pohyby ceruzou, všetko pod dohľadom skúseného pedagóga. Stretneme sa v štvrtok 21.5 o 17 hodine v MAMA Klube.