Mikulášku, dobrý strýčku...

V sobotu, 6. decembra sa rozžiarili mnohé očká malých aj veľkých detí. Všetci spoločne, viac ako 450 ľudí  v Dome kultúry, čakali na príchod Mikuláša. Keďže každoročne chce Mikuláš obdarovať veľa dobrých detí, musí obísť veľa miest a veľa rodín. Aby sme si čakanie na neho spestrili, rodinné centrum MAMA klub aj tento rok pripravilo zaujímavý program.

V prvom rade sme sa všetci naučili básničku, ktorá zaručene odháňa čertov, aby sa ho nikto z nás nenaľakal, keď príde. Po celej sále sa ozývalo: 

Ty čertisko rohatý, načo si k nám prišiel Ty? My sme dobré deti veru, nás si čerti nezoberú. Hybaj od nás, heš, heš,heš, lebo metlou dostaneš. A tak sme boli na čerta už  pripravení.

Ale chceli sme urobiť radosť Mikulášovi, a tak sme si pustili mikulášske pesničky a s tými najmenšími sme to roztočili na parkete. Keďže Mikuláš ešte stále nechodil, mohli si všetci prítomní pozrieť a niektorí v predných radách aj vypočuť Jkrásnu zimnú rozprávku o tom, ako kedysi Mikuláš obdarovával dobrých a chudobných ľudí. Predstavenie bolo autorské a bolo rovnako z dielne RC MAMA klub v podaní aktívnych členiek centra. Keďže do techniky nám skočil asi samotný čert, alebo škriatok z nejakej inej rozprávky, museli sme sa spoľahnúť nie na mikrofóny, ale len na vlastné hlasivky.

Najdôležitejšie však bolo, že deti sa čerta vôbec nebáli, dokonca sa na ňom aj zabávali a Mikuláš nás predsalen našiel.  K tomu pomohli najmä všetky deti v sále, lebo div si hrdlá nevykričali, ako na neho volali. Za zvuku rolničiek napokon prišiel aj s veľkým batohom darčekov a obdaroval všetky deti, dokonca aj tie, ktoré sa tam zjavili neočakávane. Veríme, že rozžiarené očká a široké úsmevy detí urobili radosť aj všetkým rodičom, tak ako urobili radosť aj nám dobrovoľníkom z RC MAMA klubu.