HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV

Prevádzka a chod nášho rodinného centra MAMA Klub, ktorý oslávi tento rok už 10 rokov, je prevažne zabezpečená za pomoci dobrovoľníkov. Bez Vás by sme nemohli ponúkať tak širokú činnosť a kvalitné služby v tejto oblasti.

Preto hľadáme dobrovoľníkov aj z oblasti pedagogiky, psychológie, lekárstva ... na vedenie činností:

·         prednášky, besedy

·         tvorivé dielne

·         divadielka pre najmenších

·         jazykové a počítačové kurzy

·         pomoc pri burzách ošatenia

·         cvičenie kalanetiky, pilatesu, zumby

·         iné aktivity podľa vašej ponuky

Taktiež uvítame pomoc šikovných oteckov pri menších opravách a údržbe zariadenia v interiéri a vonkajších priestoroch RC. 

Za pomoc a aktivity ponúkame voľné vstupy, možnosť sebarealizácie, zľavy na akciách, ktoré zastrešuje naše centrum, preplatenie kurzov a školení možnosť stať sa aktívnym členom nášho občianskeho združenia.

Nahlásiť sa môžete telefonicky na tel. čísle 0905 733 822 alebo osobne v RC.