DOC Stonožka- zápis detí

DOC Stonožka- zápis detí

Detské Opatrovateľské Centrum Stonožka pri RC MAMA klub prijíma deti od 2 rokov na celodennú starostlivosť so stravou.


DOC STONOŽKA vzniklo v septembri 2015. Centrum bolo zriadené Rodinným centrom MAMA klub a prijíma deti predškolského veku do celodennej ako aj dočasnej starostlivosti. V súčasnej dobe je v celodennej starostlivosti 18 detí.


Základnou filozofiou detského opatrovateľského centra je, aby detstvo bolo tým najbezpečnejším, najkrajším a najspontájnejším obdobím v živote každého človeka. Naše centrum je zriadené v štýle domáceho prostredia.


Počas celého dňa sa o deti starajú kvalifikované opatrovateľky vyštudované ako v sociálnej tak i v pedagogickej oblasti. Podobne ako materské školy aj naše centrum má vytvorený vzdelávací program prispôsobený veku detí a inšpirovaný Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0, ktorého cieľom je rozvíjať osobnosť dieťaťa so zameraním na emocionálnu, intelektuálnu a motorickú stránku. Pomocou montessori aktivít, hudobného, telovýchovného, výtvarného a komunikačného vzdelávania sa snažíme deťom čo najprirodzenejšou cestou priblížiť a spoznať všetko nové.


V DOC STONOŽKA kladieme dôraz na výuku anglického jazyka, keďže deti majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Vzájomne sa učíme pomáhať si, podporovať sa a nevzdávať sa. Snažíme sa viesť deti k samostatnosti a vzájomnému porozumeniu. Našou prioritou je zachovať detstvo deťom, umožniť im spontánne hrať sa, učiť sa a objavovať všetko nové doposiaľ neprebádané. Deti sú naša budúcnosť a naša každodenná radosť

Bližšie info a prihlášky priamo v RC MAMA klub pondelok a piatok od 6:30- 16:30, utorok, streda, štvrtok od 6:30-18:00, alebo docstonozka@gmail.com, 0905 733 822