Beseda o tom, ako sú Telo, zdravie a emócie prepojené

Beseda o tom, ako sú Telo, zdravie a emócie prepojené

Pozývam všetky ženy aj mužov so Serede a okolia na príjemné popoludnie do Mamaklubu do
Serede na príjemné besedu o tom, ako sú Telo, zdravie a emócie prepojené.
Stretneme sa 21. Novembra 2017 o 16.30 hod. v MAMA klube v Seredi na Jesenského ulici.
Každý z nás je strojcom svojho šťastia. Všetko so všetkým súvisí, ..., a dalšie iné porekadlá
hovoria o tom, že všetko, čo sa nám deje, či už na tele, alebo v ňom je prejavom našich
vnútorných pochodov. Telo a choroby sú len reč tela. Snaží sa s nami hovoriť a naznačovať nám,
čo sa s nami deje, čo robíme zle, kde si treba čo spracovať a čo treba prijať. Tak ako v tej známej
modlitbe. „Pomôž mi, aby som vedel prijať to, čo sa nedá zmeniť, zmeniť to, čo sa zmeniť dá a
aby som to vždy vedel rozoznať“. Budem veľmi rada, keď budem môcť aj Vám osvetliť, čo sa
vlastne vo vašom tele deje a že každá choroba je len rozhovorom vášho tela s vami. Rada Vám
vysvetlím, čo Vám vlastne Vaše telo chce povedať a s čím Váš konkrétny problém súvisí.
Som Darina Ižoldová Ondrejčeková a mojou vášňou je rozdávať luďom poznanie a radosť. Som
terapeut metody Emotrans a Metamorfnej techniky. Okrem besied sa venujem aj ženskej
tematike a ženským tancom a očistnej terapeutickej praxi.
Teším sa na Vás. Stačí priniesť seba, dobrú náladu a ak máte otázky, rada ich zodpoviem.