Hudobná škola Yamaha

Termíny jednotlivých skupín upresníme čoskoro. V prípade potreby nás kontaktujte na nižšie uvedenom tel.čísle

 

Prvé krôčiky k hudbe ( pre deti od 18 mes.) - každý pondelok o 17.00 hod

Robik (pre deti od 4. mes) - každý pondelok o 9.00 hod

Rytmické krôčiky ( pre deti od 4 do 6 rokov.) 

 

Prihlásiť sa môžete na 0907 178 245

Pripojiť sa môžete aj počas prebiehajúceho kurzu.

 

 

Prvé krôčky k hudbe 

Program Prvé krôčiky k hudbe vychádza z predpokladu, že všetky deti spontánne reagujú na zvuky, tóny a rytmus. 

Obsahom Prvých krôčikov sú jednoduché piesne, rozprávanie, hudobno-pohybové a rytmické hry, počúvanie skladieb, hra na rytmické hudobné nástroje (vrátane doplňujúcich výtvarných a pracovných činností). Deti si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom. Hravá forma všetkých činností a rozvoj prirodzenej zvedavosti sú predpokladom pre úspešné zvládnutie procesu učenia v neskoršom veku. 

Každá hodina rozvíja určitú tému zo života detí, ktoré zodpovedajú ich veku a skúsenostiam. Ku každej téme je pripravená zodpovedajúca pieseň, báseň a posluchová ukážka, takže spoločne s príbehom a rytmickou alebo pohybovou hrou tvorí hodina organický jednotný celok. 

Vďaka aktívnej účasti jedného z rodičov (starých rodičov), využívaním zaujímavých učebných materiálov - moderných spevníkov, CD s nahrávkami piesní a posluchových skladieb, leporiel a ďalších progresívnych pomôcok, je pôsobenie cielené a intenzívne. 

Viac info na: www.facebook.com/YamahaSered/?fref=ts

 

Odporúčaný vek:

0 od 18 mesiacov do 4 rokov 

Počet v skupine: 

8 - 12 v sprievode rodiča či starého rodiča 

Vyučovacia doba:

jedna lekcia týždenne 

Obsah učiva:

tematické piesne, rytmické hry, elementárna hra na hudobné nástroje, pohybové hry spojené s počúvaním hudby, výtvarné a pracovné činnosti

Učebný materiál:

leporelá , doprovodné