O nás

V lete 2006 sa skupinka mamičiek z nášho mesta rozhodla, že založí materské centrum.

Po rokovaniach na Mestskom Úrade a podaní žiadosti nás 6.9.2006 úspešne zaregistrovali na MV SR ako Občianske združenie MC MAMA klub. Začalo sa hľadanie vhodných priestorov, tie sme napokon našli u p. Holúbka na Garbiarskej ulici (bývalá Základná škola).

V októbri sme spustili skúšobnú prevádzku. Oficiálne sme otvárali 15.11.2006 za účasti pána primátora a pozvaných hostí z mestského zastupiteľstva. Prezreli si priestory, zahrali sa s deťúrencami.

Začínali sme s pravidelným programom v týždni jeden deň. Našli sa mamičky, ktoré aktívne pomáhali pri rôznych činnostiach a akciách. Viedli sa tvorivé dielne, pesničkovo – riekankové polhodinky všetko ako aktivity samotných mamičiek.

Na jar roku 2007 nám mesto po rokovaniach dalo priestory na Garbiarskej, ktoré nám brigádnicky pomohli zútulniť naši tatinkovia a mamičky. V rámci aktivačných prác nám krásne kresby na steny namaľovala Katka Škorvagová.

Nové priestory sme otvárali veselou oslavou dňa detí plnou súťaží, zábavy a tanca. Od septembra sme rozšírili prevádzku na 3dni v týždni. Počas celej doby kedy je centrum otvorené sa snažíme spríjemňovať čas maminám rôznorodým programom (besedy , akcie pre deti i maminy, jazykové kurzy).

Od júna 2009 sme sa stali úspešne členmi ÚMC. ( Únie materských centier. )

V lete 2012 sme sa presťahovali do nových a väčších priestorov. Dnes sídlime v bývalej materskej škôlke na Jesenského ulici. Máme k dispozíci herňu, učebňu a priestor na cvičenie. Pri sťahovaní a zariaďovaní priestorov nám pomáhali dobrovoľníci, veľká vďaka patrí Adelke Viskupovej a Simonke Helienkovej za ich krásne maľby na stenách. 

Od augusta 2013 sme sa zmenili na rodinné centrum a fungujeme pod názvom Rodinné centrum MAMA klub Sereď. 

V roku 2017 sme dostali ocenenie mesta Sereď ako kolektív za 10 rokov pôsobenia. 

 

 

 

 

 

 

Zakladajúce členky:

Mgr. Katarína Valábková

Bc. Jana Javorová

Mgr. Zuzana Gašparíková

Mgr. Pavlína Karmažínová

 

Členovia

Predsedovia poverení konať v mene organizácie:

Mgr.Pavlína Karmažínová

 

 

Programový koordinátor:

 

Mgr. Pavlína Karmažínová

 

 

Riadni členovia o.z. RC MAMA klub Sereď

Mgr. Silvia Nagyová

Mgr. Lucia Kurbelová

Diana Eliášová

PhDr Viktória Šunderlíková

Mgr. Pavlína Karmažínová

Ing. Hana Masaryková

Mgr. Adela Viskupová Janglová

Miroslava Miklošovičová

Mgr.Daniela Vrabcová

 

 

 

Čestní členovia:

Bc. Jana Javorová

Mgr. Katarína Valábková

Mgr. Zuzana Gašparíková

PhDr. Zuzana Macurová

 

Kontrolná komisia:

Diana Eliášová

 

Správa webu:

Diana Eliášová