O nás

V lete 2006 sa skupinka mamičiek z nášho mesta rozhodla, že založí materské centrum.

Po rokovaniach na Mestskom Úrade a podaní žiadosti nás 6.9.2006 úspešne zaregistrovali na MV SR ako Občianske združenie MC MAMA klub. Začalo sa hľadanie vhodných priestorov, tie sme napokon našli u p. Holúbka na Garbiarskej ulici (bývalá Základná škola).

V októbri sme spustili skúšobnú prevádzku. Oficiálne sme otvárali 15.11.2006 za účasti pána primátora a pozvaných hostí z mestského zastupiteľstva. Prezreli si priestory, zahrali sa s deťúrencami.

Začínali sme s pravidelným programom v týždni jeden deň. Našli sa mamičky, ktoré aktívne pomáhali pri rôznych činnostiach a akciách. Viedli sa tvorivé dielne, pesničkovo – riekankové polhodinky všetko ako aktivity samotných mamičiek.

Na jar roku 2007 nám mesto po rokovaniach dalo priestory na Garbiarskej, ktoré nám brigádnicky pomohli zútulniť naši tatinkovia a mamičky. V rámci aktivačných prác nám krásne kresby na steny namaľovala Katka Škorvagová.

Nové priestory sme otvárali veselou oslavou dňa detí plnou súťaží, zábavy a tanca. Od septembra sme rozšírili prevádzku na 3dni v týždni. Počas celej doby kedy je centrum otvorené sa snažíme spríjemňovať čas maminám rôznorodým programom (besedy , akcie pre deti i maminy, jazykové kurzy).

Od júna 2009 sme sa stali úspešne členmi ÚMC. ( Únie materských centier. )

V lete 2012 sme sa presťahovali do nových a väčších priestorov. Dnes sídlime v bývalej materskej škôlke na Jesenského ulici. Máme k dispozíci herňu, učebňu a priestor na cvičenie. Pri sťahovaní a zariaďovaní priestorov nám pomáhali dobrovoľníci, veľká vďaka patrí Adelke Viskupovej a Simonke Helienkovej za ich krásne maľby na stenách. 

Od augusta 2013 sme sa zmenili na rodinné centrum a fungujeme pod názvom Rodinné centrum MAMA klub Sereď. 

V roku 2017 sme dostali ocenenie mesta Sereď ako kolektív za 10 rokov pôsobenia. 

 

 

 

 

 

 

Zakladajúce členky:

Mgr. Katarína Valábková

Bc. Jana Javorová

Mgr. Zuzana Gašparíková

Mgr. Pavlína Karmažínová

 

Členovia

Predsedovia poverení konať v mene organizácie:

Mgr.Pavlína Karmažínová

Ing. Hana Masaryková

 

 

Programový koordinátor:

 

Mgr. Pavlína Karmažínová

 

 

Riadni členovia o.z. RC MAMA klub Sereď

Mgr. Lucia Kurbelová

Mgr. Pavlína Karmažínová

Ing. Hana Masaryková

Mgr. Adela Viskupová Janglová

Miroslava Miklošovičová

Žaneta Kozmérová

 

 

 

 

Čestní členovia:

Bc. Jana Javorová

Mgr. Katarína Valábková

Mgr. Zuzana Gašparíková

PhDr. Zuzana Macurová