Kto je to dobrovoľník

 

Rodinné centrum MAMA klub je neziskové občianske združenie, založené predovšetkým na báze dobrovoľníctva. Existujeme vďaka sponzorským príspevkom, financiám z grantov, 2% dane a dobrovoľným príspevkom, čo zďaleka nepokrýva chod RC.

Aj vďaka dobrovoľníčkam, ktoré pomáhajú s chodom rodinného centra môžeme mať herňu pre všetkých návštevníkov otvorenú päťkrát v týždni.

Keďže materská dovolenka trvá 3 roky, väčšina mamičiek, ktoré nám pomáhali začínali, zväčša s ročným až dvojročným dieťatkom a po dovŕšení jeho troch rokov sa vracajú do práce.

Ak ti v našom meste chýba niečo pre malé deti, skús to spolu s nami zmeniť. Poskytneme ti priestor na tvoju sebarealizáciu.

 

Chceli by ste sa k nám pridať ?

 

Dobrovoľníci sa podieľajú na fungovaní RC a dobrovoľne prispievajú organizovaním pravidelných alebo nepravidelných aktivít RC / Mikuláš, karneval, tvorivé dielne a pod. /

Výhody dobrovoľníkov : poskytnutie priestorov RC na rodinnú oslavu alebo aktivity ktorým sa venujú, zľavy na aktivitách, ktoré zastrešuje naše centrum, možnosť sebarealizácie, preplatenie kurzov a školení. 

 

Táto "práca" nás napĺňa a robíme ju radi.  Každý, kto to cíti, rovnako je vítaný. Rozšírte naše rady a spolu s nami pomôžete podporiť miesto plné radosti, zábavy a detského smiechu. 

Ďakujeme!