o.z. Rodinné centrum MAMA klub Sereď

IČ O: 37995634

číslo ú.čtu :SK30 0200 0000 0028 5056 5955

email: mamaklub.sk@gmail.com

telefónne číslo: 0915 713 378

 

Adresa sídla: Jesenského 2936,  926 01 Sereď

Prevádzka: Jesenského 2936,  926 01 Sereď ( bývalá MŠ)

 

 

 

Napíšte nám